cách chơi baccarat

cách chơi baccarat - Thực hiện chuyển đổi trên 73ha đất rừng để làm đường giao thông, thuỷ lợi

andaqp.com-Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum đang triển khai thực hiện việc chuyển đổi trên 73ha đất rừng sang mục đích khác để xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ngành chức năng kiểm tra, rà soát để đảm bảo thống nhất về số liệu, vị trí giữa hồ sơ và thực địa; về hiện trạng rừng và loại rừng. Cùng với đó xây dựng hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ trồng rừng thay thế và tận dụng lâm sản trên diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác.

UBND tỉnh Kon Tum cũng lưu ý các sở, ngành chức năng chỉ tham mưu cấp thẩm quyền xem xét chuyển mục đích sử dụng rừng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo công khai minh bạch; việc thực hiện dự án không làm thất thoát tài sản của nhà nước, không để xảy ra khiếu kiện, ảnh hưởng đến dư luận, an ninh trật tự và đời sống của nhân dân.

Trước đó, vào tháng 11/2023, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký văn bản số 1073 và 1079 đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác đối với trên 73ha đất rừng thuộc ba dự án đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Cụ thể gần 59ha đất rừng tại huyện Kon Plông để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; trên 13ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên tại huyện Kon Rẫy để thực hiện Dự án Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai và gần 1ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên tại huyện Tu Mơ Rông để thực hiện Dự án Cụm hồ Đắk Rô Gia- Ia Tun.

Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh Kon Tum thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng.

Tin liên quan

Chồng lấn đất lâm nghiệp: Người dân khai thác nương rẫy trở thành đối tượng phá rừng
Chồng lấn đất lâm nghiệp: Người dân khai thác nương rẫy trở thành đối tượng phá rừng

andaqp.com - Tại Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, diễn ra vào chiều 8/12, các đại biểu chất vấn nhiều vấn đề nóng trên lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý bảo vệ rừng và tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Chồng lấn đất lâm nghiệp: Người dân khai thác nương rẫy trở thành đối tượng phá rừng

Chồng lấn đất lâm nghiệp: Người dân khai thác nương rẫy trở thành đối tượng phá rừng

andaqp.com - Tại Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, diễn ra vào chiều 8/12, các đại biểu chất vấn nhiều vấn đề nóng trên lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý bảo vệ rừng và tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Xóa đói giảm nghèo từ việc giao đất, giao rừng
Xóa đói giảm nghèo từ việc giao đất, giao rừng

andaqp.com - Sau gần 8 năm triển khai thí điểm giao đất, giao rừng, về cơ bản rừng ở Thường Xuân đã được giữ, đời sống người dân từng bước nâng lên.

Xóa đói giảm nghèo từ việc giao đất, giao rừng

Xóa đói giảm nghèo từ việc giao đất, giao rừng

andaqp.com - Sau gần 8 năm triển khai thí điểm giao đất, giao rừng, về cơ bản rừng ở Thường Xuân đã được giữ, đời sống người dân từng bước nâng lên.

Hà Nội chuyển đổi hơn 507 ha đất lúa, đất rừng làm công trình, dự án
Hà Nội chuyển đổi hơn 507 ha đất lúa, đất rừng làm công trình, dự án

andaqp.com - UBND Thành phố sẽ đề nghị thông qua danh mục 296 công trình, dự án với diện tích hơn 507ha đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

Hà Nội chuyển đổi hơn 507 ha đất lúa, đất rừng làm công trình, dự án

Hà Nội chuyển đổi hơn 507 ha đất lúa, đất rừng làm công trình, dự án

andaqp.com - UBND Thành phố sẽ đề nghị thông qua danh mục 296 công trình, dự án với diện tích hơn 507ha đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

Cà Mau đã mất hơn 8.800 ha đất rừng phòng hộ do biến đổi khí hậu
Cà Mau đã mất hơn 8.800 ha đất rừng phòng hộ do biến đổi khí hậu

andaqp.com - Từ năm 2007 đến nay, Cà Mau đã mất hơn 8.800 ha rừng phòng hộ ven biển do tác động của biến đổi khí hậu.

Cà Mau đã mất hơn 8.800 ha đất rừng phòng hộ do biến đổi khí hậu

Cà Mau đã mất hơn 8.800 ha đất rừng phòng hộ do biến đổi khí hậu

andaqp.com - Từ năm 2007 đến nay, Cà Mau đã mất hơn 8.800 ha rừng phòng hộ ven biển do tác động của biến đổi khí hậu.

Đổi đời nhờ "gác kèo ong" ở đất rừng U Minh hạ
Đổi đời nhờ "gác kèo ong" ở đất rừng U Minh hạ

andaqp.com - Gác kèo ong là nghề đặc trưng của người dân đất rừng U Minh hạ, đây là nghề giúp họ sống được với đất rừng. 

Đổi đời nhờ "gác kèo ong" ở đất rừng U Minh hạ

Đổi đời nhờ "gác kèo ong" ở đất rừng U Minh hạ

andaqp.com - Gác kèo ong là nghề đặc trưng của người dân đất rừng U Minh hạ, đây là nghề giúp họ sống được với đất rừng. 

cách chơi baccarat Sơ đồ trang web