công thức tài xỉu

Đẩy nhanh tốc độ thi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

andaqp.com - Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, công tác thi công xây dựng các dự án thành phần tại dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang đạt được kết quả khả quan. Hiện tại, các nhà thầu đang triển khai đồng loạt 46 mũi thi công tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm đầu năm 2024, 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên (nơi có đường Vành đai 4 đi qua) đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 1.306,06/1.390,63ha, đạt 93,92%, di chuyển 11.540/15.556 ngôi mộ, đạt 74,18%.

Trong đó, Thành phố Hà Nội thu hồi đất 764,0/791,35 ha, đạt 96,54%, di chuyển 8.718/10.082 ngôi mộ, đạt 86,42%. Đã khởi công và tổ chức xây dựng 12/13 khu tái định cư, trong đó huyện Thường Tín đã tổ chức bốc thăm cho 137 hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Tại tỉnh Hưng Yên, đã tiến hành thu hồi đất 195,6/230,2ha, đạt 85%, di chuyển 2.587/3.743 ngôi mộ, đạt 69%. Đã tổ chức thi công xây dựng 5/11 khu tái định cư và 2/7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang, các khu tái định cư và khu cải tạo mở rộng nghĩa trang còn lại, hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

Tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi đất 346,46/369,08 ha, đạt 93,87%, di chuyển 1.071/1.731 ngôi mộ, đạt 61,87%. Đã tổ chức thi công xây dựng 2/12 khu tái định cư, các khu còn lại dự kiến triển khai xây dựng trong quý II/2024.

Triển khai hàng chục mũi thi công đồng loạt Vành đai 4

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, công tác thi công xây dựng các dự án thành phần tại dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang đạt được kết quả khả quan. Hiện tại, các nhà thầu đang triển khai đồng loạt 46 mũi thi công tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Cụ thể, dự án thành phần 2.1, trên toàn tuyến đường song hành đã tổ chức 32 mũi thi công, bao gồm 23 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu. Tổng giá trị hợp đồng của 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 2.1 là 4.691 tỷ đồng, sản lượng thi công đến nay đạt 422 tỷ đồng (tương đương 9% giá trị hợp đồng).

Với dự án thành phần 2.2 (trên địa bàn tỉnh Hưng Yên), đã tổ chức 4 mũi thi công đường, đến nay bóc đất hữu cơ lên khuôn đường khoảng 59.107/794.024m3, đắp cát khoảng 49.256/727.675m3, đang chuẩn bị triển khai thi công cắm bấc thấm và các công tác khác. Tổng giá trị hợp đồng của gói thầu thuộc dự án thành phần 2.2 khoảng 1.253 tỉ đồng, sản lượng thi công đến nay đạt 13,0 tỉ đồng (đạt 1,1%).

Với dự án thành phần 2.3 (trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh), tuyến đường song hành chia thành 3 phân đoạn tương ứng với 3 gói thầu xây lắp, trong đó 3/3 phân đoạn đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Trong đó đoạn từ giáp ranh với tỉnh Hưng Yên đến QL 38 sẽ tổ chức 10 mũi thi công (trong đó 8 mũi thi công đường, 2 mũi thi công cầu) và triển khai thi công đồng loạt các mũi thi công trong tháng 1/2024. Đoạn từ QL 38 đến cầu Hoài Thượng: Lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và bắt đầu triển khai thi công trong tháng 1/2024. Đoạn thuộc địa phận thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh: Phê duyệt và lựa chọn nhà thầu xây lắp, triển khai thi công trong quý I/2024.

Về tình hình giải ngân, thanh toán, đối với thành phố Hà Nội, kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là 11.074.924 triệu đồng (Ban QLDA là 1.363.524 triệu đồng; các quận, huyện là 9.711.400 triệu đồng). Đã giải ngân đến nay là 7.623.534 triệu đồng, đạt 69%. Trong đó, Ban QLDA đã giải ngân 1.361.162 triệu đồng, đạt 99,9% và các quận, huyện đã giải ngân là 6.262.372 triệu đồng, đạt 64,5%

Đối với tỉnh Hưng Yên, kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí là 2.278.760 triệu đồng, đã giải ngân 2.278.760 triệu đồng, đạt 100%.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí là 2.143.000 triệu đồng, đã giải ngân 1.463.537 triệu đồng, đạt 68,3%.

Tập trung, dồn lực đảm bảo tiến độ thi công

Theo đánh giá, trong thời gian qua, tiến độ giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng theo Nghị quyết 106/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên công tác di chuyển mộ còn chậm, đến nay số lượng mộ còn lại, khoảng 4.016 ngôi mộ (Thành phố Hà Nội 1.364 ngôi, tỉnh Hưng Yên 1.156 ngôi, tỉnh Bắc Ninh 660 ngôi).

Công tác thẩm định, phê duyệt hạng mục di chuyển công trình ngầm nổi, đặc biệt là công tác di chuyển tuyến đường dây điện cao thế từ 110KV đến 500KV còn chưa đáp ứng tiến độ đề ra (Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở).

Công tác phê duyệt dự án, thiết kế sau thiết kế cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công đường song hành, cơ bản đáp ứng tiến độ (Dự án đã khởi công ngày 25/6/2023 theo đúng tiến độ yêu cầu tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội; Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ); các Nhà thầu, Chủ đầu tư các tỉnh, thành phố đang nỗ lực triển khai, phần đấu hoàn thành tuyến đường song hành trong năm 2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việc khai thác vật liệu thực hiện theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ đã bước đầu được tháo gỡ (trong đó 02 mỏ cát đã được các nhà thầu hoàn thành công tác đăng ký khai thác, 01 mỏ đất sẽ hoàn thành thủ tục, đưa vào khai thác trong tháng 01/2024). cầu.

Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Dự án thành phần 3 còn chậm so với yêu cầu.

Trong năm 2024, các tỉnh sẽ tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 84,57ha còn lại (Hà Nội 27,35ha; tỉnh Hưng Yên 34,6ha, tỉnh Bắc Ninh 22.62ha). Đồng thời, tập trung di chuyển 4.016 ngôi mộ còn lại (Hà Nội 1.364 ngôi; tỉnh Hưng Yên 1.156 ngôi, tỉnh Bắc Ninh 660 ngôi), xong trước ngày 31/3/2024.

Với nhóm dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, các nhà thầu tập trung huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị, máy móc tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục công trình trên toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành các đoạn tuyến đường song hành không phải xử lý nền đất yếu trong năm 2024, hoàn thành các đoạn tuyến còn lại trong năm 2025.

Với dự án thành phần 3 (dự án PPP), sẽ tập trung lựa chọn đơn vị tư vấn, lập thiết kế sau thiết kế cơ sở đối với tiểu dự án đầu tư công trong dự án thành phần 3.

Đồng thời tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2024, khởi công công trình vào đầu quý IV/2024, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Mời quý độc giả theo dõi andaqp.com trên

Tin liên quan

Dự án Đường vành đai 4 Hà Nội, các nhà thầu gặp khó khăn gì?
Dự án Đường vành đai 4 Hà Nội, các nhà thầu gặp khó khăn gì?

andaqp.com - Dự án thành phần 2.1 thuộc Dự án đường vành đai 4- vùng thủ đô Hà Nội đầu tư xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành qua địa phận thành phố Hà Nội với tổng chiều dài tuyến khoảng 58,2km.

Dự án Đường vành đai 4 Hà Nội, các nhà thầu gặp khó khăn gì?

Dự án Đường vành đai 4 Hà Nội, các nhà thầu gặp khó khăn gì?

andaqp.com - Dự án thành phần 2.1 thuộc Dự án đường vành đai 4- vùng thủ đô Hà Nội đầu tư xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành qua địa phận thành phố Hà Nội với tổng chiều dài tuyến khoảng 58,2km.

Khởi công đường vành đai 4, điểm nhấn năm 2023
Khởi công đường vành đai 4, điểm nhấn năm 2023

andaqp.com - Năm 2023 một dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng, đây là công trình giải phóng mặt bằng khối lượng rất lớn, kỷ lục về mặt thời gian và tiến độ triển khai. Đó là dự án Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội chiều dài hơn 112 km, với 6 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư trên 85.800 tỷ đồng.

Khởi công đường vành đai 4, điểm nhấn năm 2023

Khởi công đường vành đai 4, điểm nhấn năm 2023

andaqp.com - Năm 2023 một dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng, đây là công trình giải phóng mặt bằng khối lượng rất lớn, kỷ lục về mặt thời gian và tiến độ triển khai. Đó là dự án Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội chiều dài hơn 112 km, với 6 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư trên 85.800 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa phận Hà Nội
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa phận Hà Nội

andaqp.com - Kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là 9.281,759 tỷ đồng đã giải ngân 7.456,98 tỷ đồng, đạt 80,34%, công tác di chuyển mồ mả - công tác khó khăn nhất dự kiến sẽ hoàn thành trước tết âm lịch.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa phận Hà Nội

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa phận Hà Nội

andaqp.com - Kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là 9.281,759 tỷ đồng đã giải ngân 7.456,98 tỷ đồng, đạt 80,34%, công tác di chuyển mồ mả - công tác khó khăn nhất dự kiến sẽ hoàn thành trước tết âm lịch.

công thức tài xỉu Sơ đồ trang web