bong da.88

Chủ tịch nước gặp mặt tướng lĩnh công an qua các thời kỳ

andaqp.com - Chủ tịch nước: Các thế hệ tướng lĩnh, chiến sĩ công an là lá chắn vững vàng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hòa trong không khí hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều 14/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt 100 đại biểu, đại diện cho lãnh đạo, tướng lĩnh, anh hùng lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ. Đây là những cá nhân tiêu biểu đã và đang làm rạng danh truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
Chủ tịch nước trao tặng logo kỷ niệm cho Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

Cùng dự buổi gặp mặt có Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu đã nêu bật truyền thống của lực lượng trong 70 năm qua.

Ra đời trong khí thế sục sôi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong từng thời kỳ.

Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên công an nhân dân luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và hết lòng phục vụ nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã có 541 cán bộ cấp cao được Đảng, Nhà nước phong, thăng cấp bậc hàm Tướng Công an nhân dân. Đây là những cán bộ lãnh đạo cốt cán, giữ cương vị cao ở những lĩnh vực trọng yếu, địa bàn quan trọng, phức tạp về an ninh, trật tự, làm nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Công an nhân dân.

Trên cương vị sĩ quan cấp Tướng, các đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ tướng lĩnh hôm nay cũng tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.
Chủ tịch nước trò chuyện với các tướng lĩnh công an

Bày tỏ vui mừng gặp mặt các đại biểu tướng lĩnh Công an nhân dân tiêu biểu qua các thời kỳ, Chủ tịch nước đánh giá cao 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều thành tích và nhiều chiến công oanh liệt, là thanh bảo kiếm sắc bén và lá chắn vững vàng của Đảng, Nhà nước để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong những thành tựu to lớn đó, có sự đóng góp xứng đáng của các thế hệ tướng lĩnh - những sĩ quan chỉ huy cao cấp của lực lượng Công an nhân dân, những người được tôi luyện, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ tướng lĩnh Công an nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 70 năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức gay gắt. Lực lượng Công an nhân dân cần nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân những nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề, đòi hỏi phải luôn xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó hết sức quan trọng là xây dựng, phát huy tốt vai trò của đội ngũ tướng lĩnh, những người giữ trọng trách trong lực lượng Công an nhân dân".
Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tướng lĩnh ngành Công an

Chủ tịch nước tin tưởng đội ngũ tướng lĩnh Công an nhân dân, dù đang công tác hay đã nghỉ hưu, sẽ luôn luôn phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; không ngừng học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ với người làm tướng phải: Trí, Tín, Nhân, Nghĩa, Liêm, Trung; làm tốt việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách quan trọng về đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Mời quý độc giả theo dõi andaqp.com trên

Tin liên quan

Gặp mặt hơn 100 cán bộ cao cấp ngành công an đã nghỉ hưu
Gặp mặt hơn 100 cán bộ cao cấp ngành công an đã nghỉ hưu

andaqp.com - Hơn 100 cán bộ cao cấp ngành công an các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm chiến đấu.

Gặp mặt hơn 100 cán bộ cao cấp ngành công an đã nghỉ hưu

Gặp mặt hơn 100 cán bộ cao cấp ngành công an đã nghỉ hưu

andaqp.com - Hơn 100 cán bộ cao cấp ngành công an các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm chiến đấu.

bong da.88 Sơ đồ trang web